LEHEKÜLJE KASUTAMISE TINGIMUSED

Tingimuste aktsept

KÜLASTADES INTERNETIPOE LSTE.EU, MILLE OPERAATORIKS ON FIRMA LS MANAGEMENT GROUP OÜ (EDASPIDI FIRMA), TALLINN ESTONIA, KODULEHEKÜLGE, TE KINNITATE, ET TE OLETE LÄBILUGENUD JA NÕUSTUTE TÄITMA KÄESOLEVAID TINGIMUSI, OSTU-MÜÜGI TINGIMUSI JA KONFIDENTSIAALSUSE AVALDUSES TOODUD TINGIMUSI. KUI TE EI OLE NÕUS MISTAHES ÜLALTOODUD TINGIMUSTE VÕI KÄESOLEVAS DOKUMENDIS TOODUD TINGIMUSTEGA, TE PEATE VIIVITAMATULT LAHKUMA SELLELT LEHEKÜLJELT.

Teade autoriõigusest

Kogu internetipoes lste.eu esitatud teave on autoriõiguste kaitse objekt. Autoriõigusi omab Firma või muu materjali looja. Kuid Teil on õigus vaadata, kopeerida, väljaprintida ja levitada materjali antud leheküljelt seni, kui:

1. materjali kasutatakse informatiivsetel eesmärkidel;
2. materjali kasutatakse mittetulunduslikel eesmärkidel;
3. materjali koopia sisaldab viidet vastavatele autoriõigustele;
4. kasutajal on õigus levitada käesolevale leheküljele paigutatud materjali seni, kui materjal(i):

4.1. kasutatakse informatiivsetel eesmärkidel;
4.2. kasutatakse mittetulunduslikel eesmärkidel;
4.3. sisaldab endas viidet vastavatele autoriõigustele;
4.4. ei oma konfidentsiaalse teabe staatust.

Kolmandate isikute autoriõigused ja autoriõiguste esindaja

Firma austab ja järgib kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi ja meie ootame oma kasutajatelt sama. Meie jätame endale õiguse, omal äranägemisel, peatada juurdepääsu õigust kasutajatel , kes rikuvad kolmandate isikute intellektuaalomandi õigust.

Kui Teie leiate, et teie intellektuaalomandit on kopeeritud meie leheküljel autoriõiguste rikkumisega, palun, saatke meie autoriõiguste esindajale järgmine informatsioon:

  1. õiguse omaniku nimel tegutseva isiku volitused;
  2. autoriõigustega kaitstud materjali kirjeldus, mis, teie arvates, osutus autoriõiguste rikkumise esemeks;
  3. autoriõigustega kaitstud materjali paigutus meie leheküljel;
  4. teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu me saaksime teiega ühendust võtta;
  5. avaldus teilt puudutavalt seda, et te olete veendunud selles, et vaidlustatud õigusele ei ole antud kasutamisluba autoriõiguste valdaja, tema agendi poolt või seadusega; ja
  6. avaldus teilt selle kohta, et teave teie teates on õige, ja teie olete autoriõiguste omanik või volitatud tegutsema õiguse omaniku nimel.

Autoriõiguste esindajaks on firma LS Management Group OÜ. Pretensioonide esitamiseks autoriõiguste rikkumise kohta meie internetipoe koduleheküljel, pöörduge aadressil:

LS Management Group OÜ
Vindi 13a,Tallinn,Estonia
Telefon: +372 5101972
e-post: info@lste.eu

Kaubamärgid ja teenindusmärgid

LSTE.EU ning LS Telecom Equipment on firma LS Management Group OÜ kaubamärgid. Te ei tohi kasutada seda ja mistahes teisi Firmale kuuluvaid kaubamärke ja teenindusmärke ilma Firma kirjaliku loata.

Viide garantiide puudumisele

Firma püüab võimaldada täpset teavet internetipoe lste.eu koduleheküljel, kuid ei võta endale vastutust esitatud teabe usaldusväärsuse eest. Firma võib igal ajal ilma spetsiaalse hoiatuseta teha muudatusi internetipoe lste.eu koduleheküljele paigutatud või kaupade ja teenuste kirjelduses toodud teabesse.

Internetipoe lste.eu koduleheküljel avaldatud materjali esitatakse «nagu on» ja ei kehtesta mingeid ei selgelt väljendatud ega eeldatavaid garantiisid.

Vastutuse piirang

Firma ei vastuta mistahes otseste või kaudsete, spetsiaalsete, juhuslike või loomulike kahjumite, kahjustuste eest, mis tekivad internetipoe lste.eu koduleheküljel esitatud materjali kasutamisel või kasutamise võimatuse korral. See sisaldab, kuid ei ole piiratud andmete kaotsimineku, tulu kaotamise, vigastuste või surma tekitamise, varale kahju tekitamisega jne, isegi kui Firma või tema esindaja olid hoiatatud selliste tagajärgede võimalikust saabumisest.

Viited

Kuna internetipoe lste.eu kodulehekülg või sisaldada viiteid kolmandate isikute internetilehekülgedele, Firma teatab, et ei kanna vastutust internetilehekülje, millele on tehtud viide, sisu eest. Firma toob ära ülalnimetatud viited kasutaja mugavuseks ja ei toeta igal internetileheküljel, millele on tehtud viide, toodud firmat või teavet.

Kaupade või teenuste olemasolu

Internetipoe lste.eu koduleheküljel toodud kaupade või teenuste olemasolu ja selle kauba või teenuse kirjeldus võivad erineda sõltuvalt riigist. Konsulteerige internetipoe esindajaga täpse info saamiseks kauba/teenuse kohta.

Teie poolt saadetav teave

Teil on keelatud saata või edastada mistahes ebaseaduslikku, ähvardavat, ebaviisakat või muud sorti solvavat materjali Firma või temaga seotud isikute aadressile.

Isikuandmed

Isikuandmete kogumine ning töötlemine toimub vastavalt konfidentsiaalsuse avaldusele ja isikuandmete töötlemise tingimustele.

Teie avaldused

Igat materjali, teavet või ideed, mis esitatud või saadetud internetileheküljel toodud sidevahenditele, käsitletakse mittekonfidentsiaalsetena ja mitte kellegi omandina. Firma või levitada või muul viisil kasutada teie poolt esitatut mistahes eesmärkidel. Kui mingi osa esitatud teabest sisaldab isikuandmeid, teie nõustute, et Firma võib kasutada sellist personaalset teavet mistahes ärivajadusteks. Personaalse teabe kasutamises on kokkulepitud konfidentsiaalsuse avalduses.

Teabe eksport

Mitte mingi teave ei või olla allalaaditud või muul viisil eksporditud käesolevalt internetileheküljelt rikkumaks Firma õigusi ja Eesti Vabariigi seadusandlust.

Jurisdiktsioon ja seadusandluse valik

Kõik Firmale ja internetipoele lste.eu adresseeritud pretensioonid peavad olema lahendatud vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ja Eesti Vabariigis.